Colives uppförandekod


COLIVE är partipolitiskt och religiöst obundet. COLIVEs delningslägenheter ska präglas av öppenhet och tolerans samt vara en attraktiv mötesplats och bostad fri från diskriminering. COLIVE välkomnar alla hyresgäster oavsett kön, könsöverskridande identitet, etnicitet, religion, funktionsvariation och sexuell läggning. Du behöver dock vara 18 år eller äldre för att kunna bli hyresgäst och flytta in i COLIVEs delningslägenheter.

Verka för en trygg och positiv miljö

COLIVE värderar mångfald och verkar för att alla ska känna sig välkomna att delta i och bidra till COLIVEs koncept för delningslägenheter. Alla som bor och verkar i COLIVEs delningslägenheter ska därför bemötas med respekt.

Var snäll mot andra hyresgäster och personal. Passa på att säga hej. Vem vet, det kanske kan resultera i något fantastiskt!

Tänk på vilket språk eller vilka bilder du använder. Använd inte språk eller bilder som kan uppfattas som kränkande eller stötande av andra. Vi accepterar inte någon form av ofredande, mobbing eller andra trakasserier.

Demokrati och delaktighet

Alla hyresgästers röst har lika värde. Delaktighet innebär att alla hyresgäster som är bosatta i en delningslägenhet får vara med och bestämma och ta ansvar för sin delade lägenhet.

Demokrati och delaktighet ska utövas jämställt och oavsett bakgrund.

Etik och moral

Som hyresgäst ska du hålla dig inom ramarna för överenskommelser och inneha en god etik och moral.

Aktiviteter eller delaktighet i handlingar som skapar otrygghet, våld, mobbning, trakasserier, rasism, droger eller annan kriminell verksamhet i COLIVEs delningslägenheter är inte acceptabelt.

Allas lika rättigheter

För att få möjlighet att bo i COLIVEs delningslägenheter krävs att du respekterar alla hyresgäster oavsett deras nationalitet, etniska ursprung, religion, ålder, kön eller sexuella läggning samt deras fysiska och psykiska förutsättningar.

Positiv mötesplats

COLIVEs delningslägenheter ska vara en positiv mötesplats. Genom att vara tydliga med våra regler vill vi skapa en boendemiljö där alla våra hyresgäster känner sig välkomna och trygga.

Har du frågor?

Då är du välkommen att kontakta oss så reder vi ut det tillsammans!

Maila oss

hej@colive.se