för icke svenska medborgare

Vi välkomnar alla medborgare till COLIVE. Men om du inte har ett svenskt personnummer har vi inte samma tillgång till information från myndigheter och behöver därför lite extra information från dig. Läs gärna nedan. 😊

1. Utdrag ur belastningsregister
Vi vill att alla ska känna sig trygga när de bor på COLIVE. För din egen och dina roomies säkerhet ber vi dig om möjligt att beställa ett utdrag ur ditt brottsregister från ditt hemland. När du får utdraget ber vi dig maila det till community@colive.se.

2. Kopia av ditt pass
Om du inte har ett svenskt personnummer ber vi dig att skicka en kopia av ditt pass till oss.

3. Bevis på anställning eller annan finansiering
Skicka gärna ett anställningsbevis eller intyg på studiestöd. Om du inte har detta ber vi dig att skicka oss en kopia av ditt kontoutdrag istället.

Om du inte har ett svenskt personnummer rekommenderar vi att du skaffar ett samordningsnummer. Ett samordningsnummer är ett tillfälligt identititetsnummer för personer som inte är folkbokförda i landet men som har kontakt med landets myndigheter.

Varför behöver jag detta på COLIVE?

Du behöver ett samordningsnummer för att ta del av hemförsäkringen via Gofido. Försäkringen tecknas automatiskt via Gofido (om du har ett person- eller samordningsnummer) när du signerar ett kontrakt hos COLIVE och är viktig om något skulle hända i lägenheten. Om du inte har en hemförsäkring och något skulle hända blir du personligen skyldig att betala för skadan.

Hur skaffar jag ett samordningsnummer?

Du måste besöka ett skattekontor i Sverige, ta med din legitimation och hyresavtal till dem och be om ett samordningsnummer. Informera om att du behöver ha detta nummer på grund av ditt svenska hyresavtal och hemförsäkring.

  • Bor du på COLIVE Aquila? Då är detta närmsta kontor.
  • Bor du på COLIVE Lab eller U25? Då är detta närmsta kontor.
  • Bor du på COLIVE Caseus? Då är detta eller detta  närmsta kontor. 
  • Bor du på COLIVE Volatus? Då är detta eller detta  närmsta kontor.