akuta fel

Vid nöd- och livshotande situationer ring alltid 112.

Vad är ett akut fel?

Om felet kan innebära risk för personskada eller skada på fastigheten betraktas det som akut. Det kan vara:

  • Stigande stopp i avloppet
  • Helt strömlös lägenhet eller skada på elledning. Risk finns för personskada.
  • Vattenläckage – vatten strömmar från t.ex. ledning
  • Andra vatten- eller eldrelaterade situationer
  • Brandlarm som inte slutar tjuta. OBS VIKTIGT att se felsökan på brandlarm innan du ringer jour. Är det ett fel ni själva hade kunnat åtgärda kommer ni att faktureras. 

Vem kontaktar jag?

Under kontorstid

Om ett akut fel uppstår i din hubb eller delningslägenhet under kontorstid kan du ringa direkt till din Service Host via Slack. Notera att detta endast gäller akuta ärenden! Ej akuta ärenden ska felanmälas.

Efter kontorstid

Om det inträffar något akut i din hubb eller delningslägenhet efter kontorstid, t.ex. på kvällar och helger, kan du kontakta fastighetsjouren. Kontaktuppgifter till jouren för respektive hubb är listade här nedan.

Det vanligaste är att fastighetsjouren gör en provisorisk reparation som sedan följs upp och slutförs av COLIVE på kontorstid. Observera att du kan få stå för utryckningskostnaden om jouren åker ut på ett jobb som inte är akut, till exempel att en automatsäkring i proppskåpet har löst ut eller vattnet rinner långsamt i avloppet.

Våra öppettider är:

Måndag – fredag 08:00–17:00

Felanmälningar hanteras vanligtvis på vardagar mellan kl. 08:00-16:00. Kommer en felanmälan in under en kväll, helg eller röd dag hanteras den under påföljande vardag. 

Dag före röd dag samt dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton har vi öppet till klockan 15:00.

kontaktuppgifter till fastighetsjouren:

Fastighetsägaren Wallenstam har en fastighetsjour som du som coliver kan vända dig till i akuta situationer.

Journummer: 031-20 22 22

Det är ett och samma journummer för hela landet. När du har ringt blir du kopplad till rätt operatör genom ett knappval. Uppge namn, adress och telefonnummer och berätta vad som inträffat.

Du kan kontakta BK Fastighetsservice i akuta situationer.

Journummer: 08-714 82 10

Uppge namn, adress och telefonnummer och berätta vad som inträffat.

Fastighetsägaren John Mattsons har en fastighetsjour som du som coliver kan vända dig till i akuta situationer.

Journummer: 08-613 35 60

Uppge namn, adress, telefonnummer och berätta vad som inträffat.

Fastighetsägaren Wallenstam har en fastighetsjour som du som coliver kan vända dig till i akuta situationer.

Journummer: 031-20 22 22

Det är ett och samma journummer för hela landet. När du har ringt blir du kopplad till rätt operatör genom ett knappval. Uppge namn, adress och telefonnummer och berätta vad som inträffat.