Alumnibox

Alumniboxen är en brevlåda som finns i Hangouten där colivers kan placera post som skickas till dem felaktigt. Till exempel om en tidigare coliver har flyttat men avsändaren inte hunnit registrera adressändringen.

Vår host kommer att tömma brevlådan en gång i månaden och skicka tillbaka posten till avsändaren. På så sätt kommer avsändaren att informeras om att personen har flyttat och kan ändra adress. 😊

Om du vill skicka tillbaka ett brev till avsändaren som har skickats felaktigt kan du rita ett kryss över adressen och skrivaåter avsändaren: bor inte på denna adress och sedan posta det (inget porto behövs).

OBS! Alumniboxen finns bara på COLIVE Aquila och COLIVE Caseus.