att bo i en nyproducerad byggnad

De flesta av våra coliving hubbar är nyproducerade fastigheter. I nybyggda fastigheter kan det vara bra att ha koll på vissa saker som vi har samlat här nedan. 😃

I vissa fall kan det vara problem med att ringa i nyproducerade fastigheter. Detta beror på att byggregler idag kräver en hög standard på energieffektivitet, vilket kan påverka signalen. Detta är tyvärr inget vi kan påverka, utan ligger på Telecom-bolagen att utöka sitt nät för att skapa bättre signal. För att undvika problemet med att ringa är det en bra idé att aktivera Wi-Fi samtal på din telefon.

  • Samsung: Gå till appen Telefon och tryck på fler alternativ (tre vertikala prickar) > tryck på inställningar > slå på Wi-Fi-samtal
  • iPhone: Gå till din mobiltelefons inställningar > öppna appen Telefon > under rubriken Samtal trycker du på Wi-Fi-samtal > Wi-Fi-samtal på denna iPhone På/Av

Notera: Om du inte ser alternativet kan det bero på att din operatör inte stödjer Wi-Fi-samtal. 

I och vid nybyggda fastigheter är det sannolikt att markarbete och arbete på andra byggnader i området pågår efter att du har flyttat in. Detta kan leda till begränsad tillgång till olika områden och att störande ljud kan uppstå. 

Ibland kan sättningssprickor uppstå i nyproduktion, detta är inte något som du nödvändigtvis behöver rapportera in om du inte känner att det påverkar dig i din lägenhet. Är du osäker på någonting får du givetvis kontakta oss så hjälper vid dig! 😊