borttappad nyckel - vad gör jag?

Om du har tappat bort din fysiska nyckel eller nyckelbricka ber vi dig att kontakta oss på community@colive.se så snart som möjligt för att ordna med en ny nyckel eller nyckelbricka. Priser för olika typer av nycklar hittar du under Gängse prislista