community ambassadörer

Syftet med Community-ambassadörerna är att vara en länk med fokus på trivsel och community för colivers i coliving-hubben. Dessutom att vara en länk mellan COLIVE och colivers som för närvarande bor i hubben.

Ambassadörsrollen är i regel ett ettårigt uppdrag. Så när en nuvarande ambassadör har slutfört sitt uppdrag eller beslutar sig för att flytta ut, alternativt inte vill göra det längre, kommer nuvarande colivers att ha möjlighet att ansöka om rollen direkt till oss på COLIVE. Vi kommer att skicka ut information om detta när det händer.

  • Ansvara för att anordna månatliga ”Community meetings” med syftet att ha ett kontinuerligt forum för diskussioner om ert community samt bygga ett stabilt community. Huvudfokus är att skapa och upprätthålla ett välmående och fungerande community tillsammans med alla som bor och engagerar sig i huset.
  • Ansvarar för att upprätthålla ett litet team med en handfull av colivers som kan bistå med att ta ansvar för att sköta administrativa uppgifter som uppstår inom själva communityt (t.ex. hantera gemenskapsaktiviteter).
  • Anordna månatliga onboardingmöten för nya hyresgäster som kommer till hubben, med syftet att säkerställa en smidig ingång till communityt för nya colivers.
  • Ansvara för att upprätthålla ett frivilligt onboarding-team med en handfull av colivers, som ansvarar för att utveckla och etablera rutiner för välkomnandet av nya colivers till ert community.
  • Vara väl insatt i COLIVEs regler, generell info och uppförandekod.
  • Agera visselblåsare när det behövs. Det innebär att vidarebefordra viktiga frågor till COLIVE om övergrepp, trakasserier eller annat missbruk som kan uppstå. Hyresgästerna i communityt kan dock förvänta sig att ambassadörer agerar konfidentiellt i kommunikationen med COLIVE och inte avslöjar hyresgästens identitet, såvida inte en hyresgäst uttryckligen har sagt att de är okej med att inte vara anonyma. Dock är det bra att vara medveten om att det kan vara svårare för COLIVE att agera på klagomålet i dessa fall.
  • Bidra till ett kontinuerligt samarbete med andra COLIVE-ambassadörer för att diskutera och lösa uppkommande frågor.
  • Ha en kontinuerlig dialog med COLIVE.
  • Informera COLIVE om de upplever stora problematiska situationer som rör hyresgästerna, alternativt uppmuntra den specifika hyresgästen att kontakta COLIVE.
  • Närvara i kvartalsvisa avstämningsmöten med COLIVE. Samt att vid behov även delta i extrainsatta möten eller telefonsamtal.

Ambassadörerna ansvarar endast för community-relaterade uppgifter som kan uppstå på den specificerade hubben. Om det finns några frågor eller funderingar angående COLIVE, kom ihåg att den typen av frågor fortfarande ska gå till vår kundtjänst på community@colive.se och inte till ambassadörerna.

En mindre kompensation om 750 SEK (innan skatt) per månad utgår och betalas ut som lön kvartalsvis.