community-möte

Ett community-möte hålls förslagsvis en gång i månaden och arrangeras av communityt. Den som kallar till mötet är hubbens operations ambassador. 

Varför har hubbarna community-möten?

Syftet med mötet är att ni som community ska kunna dela med er av såväl fram- och motgångar som ni har i ert community. Uppdatera varandra om status i hubben, kommande events eller happenings. Men också ett tillfälle för er att socialisera med varandra. 

Vilka ska delta på mötet?

Alla colivers som bor i huset är välkomna. Dock kan det vara så att alla inte har tid eller möjlighet att delta vid varje möte. Tips från communityt på COLIVE Aquila & Caseus är att det då är bra att utse minst en eller två representanter från varje delningslägenhet (behöver inte vara samma personer varje gång) som är med på mötet. De kan sedan informera sina roomies om viktig info som rör hubben, tips eller idéer som diskuterades på mötet. 

Notera att COLIVE Lab och U25 inte har en operations ambassador som kallar till möte, men ni får jättegärna arrangera community-möten i era hubbar om ni känner att det skulle gynna ert community. 😊