får jag måla om mitt rum?

Ja det får du! Men kom ihåg att du är återställningsskyldig vid utflyttning, dvs. att du spacklar och målar till ursprungligt skick. 😊 

Du finner vidare information och färgkoder för respektive hubb under sektionen ”Återställa väggar och tak”