Tre co-livers sitter i soffan och pratar.
Vanliga frågor / Hur fungerar Roomie-matchningen?
På COLIVE strävar vi efter att använda en fördomsfri, icke-diskriminerande och objektiv modell när vi söker nya hyresgäster till våra coliving-hubbar. Innan du kan få ett erbjudande om bostad hos oss kommer du därför att genomföra Roomie-matchningen vilket innebär att du svarar på ett antal frågor. Utifrån dina svar matchas du sedan ihop med dina nya roomies. Med Roomie-matchningen vill vi förbättra sannolikheten att du hamnar med roomies som du har möjlighet att trivas med. Detta är förstås väldigt komplext och vi har valt att matcha hyresgäster utifrån några egenskaper som är särskilt viktiga när man bor tillsammans. Matchningen är dock ingen garanti i sig – alla relationer kräver att man jobbar på dem. Att leva med andra människor kan vara underbart och utvecklande, men också utmanande ibland. Vi hoppas att våra hyresgäster kan använda matchningsresultaten för att lära känna varandra och förstå varandra bättre i olika situationer.