Hur kan vi spara på el och energi?

Med tanke på hur energisituationen ser ut i Europa och Sverige just nu, har vi samlat tips på vad du kan göra för att minska på din energiförbrukning och hjälpa till att plana ut kurvan. Som det ser ut nu finns det risk för att manuella bortkopplingar kan ske (upplevs som ett strömavbrott) för att garantera att viktiga samhällsfunktioner som vård- och omsorgsboenden, sjukhus och räddningstjänst har tillräckligt med el. Nedan har vi samlat tips på vad du kan göra: