Tre co-livers sitter i soffan och pratar.
Vanliga frågor / Hur lång är uppsägningstiden?
Uppsägningstiden är 3 månader till närmaste efterföljande månadsskifte. Det betyder att om du säger upp ditt hyreskontrakt under januari månad gäller uppsägningen till och med 20XX-04-30, säger du upp under februari gäller den till och med 20XX-05-31, osv.