Tre co-livers sitter i soffan och pratar.
Vanliga frågor / Kan jag bo hos COLIVE med mina barn?
Då barn inte ingår i ålderskategorin 20–35 så kan vi inte erbjuda boende för dig som har barn. Om du bor hos COLIVE och blir gravid och inte har ett annat boendealternativ tillgängligt vill COLIVE gärna hjälpa till inom ramen för de samarbeten som bolaget har med fastighetsägare som har ett bestånd av hyresrätter. Om du har uppnått minst 12 graviditetsveckor kan du anmäla behov av konventionell hyresbostad utanför COLIVEs bostäder. Detta förutsatt att du bott hos COLIVE, på samma adress de senaste 6 månaderna innan graviditetens början, uppfyller övriga åtaganden gentemot COLIVE och inte har uppnått den maximala boendetiden. Efter anmälan ombesörjer COLIVE en förfrågan om förtur hos sina samarbetspartners. Observera att ett erbjudande om alternativ hyresbostad är beroende av tillgången på hyresobjekt samt specifika villkor hos COLIVEs samarbetspartners och att det därför kan dröja innan vi hittar en lämplig bostad att erbjuda dig som gjort anmälan och att bostad inte kan garanteras.