Tre co-livers sitter i soffan och pratar.
Vanliga frågor / Kan jag få lägre månadsavgift?
Våra månadsavgifter är inte förhandlingsbara, vi strävar alltid efter att pressa ner priserna för att ge ett skäligt pris ut mot våra colivers.