sopor & återvinning

Läs mer om var du slänger soporna i din hubb: 

Hushållssopor och matavfall slänger du i soprummet på Ingrid Horns väg 7. Matavfallspåsar finns i soprummet så att du som boende kan hämta dem om du behöver.

Det finns en återvinningsstation på Örnens väg 58, bara 240 meter från Aquila, där du kan återvinna glas, papper/kartong, wellpapp, plast, metall och tidningar. Grovsoprum finns inte i huset utan dessa kan tas till närmaste återvinningscentral i Jordbro. Info kring återvinningsanläggningar finns på Haninge kommuns hemsida.

Tack för att du tar hand om ditt skräp!

Vanliga hushållssopor skall slängas i sopnedkastet på bottenvåningen på Nytorgsgatan 44, precis utanför hissen. 

I förrådet utanför delningslägenheten finns fyra tunnor för återvinning av glas, plast och papper. Dessutom finns några mindre boxar för återvinning av metall, glödlampor och batterier. 

Närmaste återvinningsstation för sopsortering av glas, kartong, plast, tidningar och metall ligger ca 200 meter från COLIVE Lab, på Renstiernas gata 32-36.

Grovsoprum finns inte i huset utan dessa kan tas till närmaste återvinningsanläggning. Farligt avfall kan lämnas till den mobila miljöstationen. Info kring dessa finns på Stockholms stads hemsida.

Om du vill bli påmind med ett sms när den mobila miljöstationen kommer kan du anmäla dig till deras sms-tjänst. Starta prenumerationen genom att sms:a ”mobila södermalm” till 71501 (kostar som ett vanligt sms). Påminnelserna är sedan gratis. 

Tack för att du tar hand om ditt skräp!

I köket finns kärl för hushållsavfall samt sortering av matavfall. Påsen med matavfall läggs i underjordsbehållare, så kallade moloker, utanför huset mitt emot huvudentrén. Hushållssopor slängs likaså i en annan underjordsbehållare bredvid. 

Närmaste återvinningsstation för sopsortering av glas, kartong, plast, tidningar och metall ligger ca 200 meter från COLIVE U25, på parkeringen vid ICA i Larsberg. 

Grovsoprum finns inte i huset utan dessa kan tas till närmaste återvinningsanläggning i Stockby. Farligt avfall kan lämnas till den mobila miljöstationen. Info kring dessa finns på Lidingö stads hemsida.

Tack för att du tar hand om ditt skräp!

Du hittar soprummet i botten av det beigea COLIVE huset (Smörkärnegatan 11). 

Här går det att slänga hushållssopor och återvinna saker som plast, kartong, glas med mera.

Grovavfall får du inte slänga i soprummet, utan dessa tas till närmsta återvinningcentral, läs mer här. Om du behöver hjälp med att bli av med grovsopor finns det tjänster som hjälper dig att hämta upp dina sopor. Läs mer här.

Hushållsavfall sorteras på tre platser inom fastigheten: matavfallskvarnar i köket, sopsugsnedkast på innergården, samt miljörum i fastighetens bottenplan som nås via Safirgatan.

Matavfallskvarn

Matavfall slängs i matavfallskvarnen i kökets diskho. 

  • Avlägsna locket i matavfallsröret och sätt på en lagom, jämn stråle kallt vatten.
  • Sätt på kvarnen så att motorn går i gång. Kvarnen är då redo att användas.
  • Fyll matavfallskvarnen pö om pö och klipp sönder större och långa bitar, samt bryt stora köttben i mindre delar. Stora ben och fiberrika skal kan behöva betydligt längre nedmalningstid och kan då med fördel slängas tillsammans med restavfallet. Var inte orolig om kvarnen saktar ner, den ökar då kraften på malningen och fungerar som den ska.
  • Innan matavfallskvarnen stängs av bör den köras med vattnet på i ungefär 15 sekunder efter att malningsprocessen är klar, för att se till att allt avfall har sköljts genom systemet ordentligt.
  • Det är rekommenderat att spola med kallt vatten medan kvarnen arbetar då kallt vatten ser till att matavfall och fetter är i fast form och på så sätt lättare sköljs ur.
  • Motorn kräver ingen smörjning och nedkastet är självrengörande. Använd aldrig natriumhydroxid eller kemiska rengöringsmedel avsedda för avlopp, då de orsakar allvarliga frätskador på metalldelarna. Avlagringar från mineraler i vattnet kan se ut som rost, men materialet i kvarnen är rostfritt och behöver inte behandlas.

Sopsugsnedkast

Restavfall, plastförpackningar och tidningar tas om hand i ett sopsugssystem med nedkast på innergården. Avfallet kastas i inkastluckan på röret markerat med motsvarande fraktionstyp. Nedkasten är färgkodade samt försedda med beskrivande text och bild för enkel igenkänning och användbarhet (Restavfall – Svart, Plastförpackningar – Lila, Tidningar – Blå). 

Miljörum

Fraktioner för kartong, glas och metall sorteras i miljörummet. Här finns även fraktioner för grovavfall så som produkter av hårdplast, porslin, leksaker, samt elavfall så som elektroniska apparater/verktyg, sladdar, lysrör. Det finns även fraktioner för farligt avfall så som aerosolsprayer, bekämpningsmedel, lösningsmedel, lacknafta och andra kemikalier.