trygghetskameror, vad innebär det?

Vi vill att våra hubbar ska vara trygga för dem som bor hos oss. Därför har vi inkluderat ett skalskydd på de hubbar där detta är möjligt. Läs mer om vad som gäller för just din hubb nedan. 😊  

Trygghetskameror är placerade vid alla entréer in till hubben och är till för att bevaka dessa ingångar så att inte obehöriga tar sig in och nyttjar de gemensamma ytorna. Kamerorna spelar endast in bildmaterial och har inte ljudupptagning. Om det skulle finnas behov att titta på inspelningarna, vänligen kontakta kundtjänst på community@colive.se.

Digital tillsyn aktiveras vid händelser och ska endast användas när brott eller försök till brott har inträffat. Vår samarbetspartner heter Zenita och kamerasystemet Eagle Eye. Överföring av videoinspelning från kamera till användargränssnittet är mycket säker. Systemet möjliggör ingen avläsningsmöjlighet för obehöriga. Materialet sparas i en cloud-tjänst och raderas per automatik efter ett (1) dygn.

COLIVE Lab har inga trygghetskameror då dessa entréer inte uteslutande används av COLIVE och våra colivers.

COLIVE U25 har inga trygghetskameror då dessa entréer inte uteslutande används av COLIVE och våra colivers.

Trygghetskameror är placerade vid alla entréer in till hubben och är till för att bevaka dessa ingångar så att inte obehöriga tar sig in och nyttjar de gemensamma ytorna. Kamerorna spelar endast in bildmaterial och har inte ljudupptagning. Om det skulle finnas behov att titta på inspelningarna, vänligen kontakta kundtjänst på community@colive.se.

Digital tillsyn aktiveras vid händelser och ska endast användas när brott eller försök till brott har inträffat. Vår samarbetspartner heter Dafo Security och kamerasystemet AXIS Companion. Överföring av videoinspelning från kamera till användargränssnittet är mycket säker. Systemet möjliggör ingen avläsningsmöjlighet för obehöriga. Materialet sparas i en cloud-tjänst och raderas per automatik efter tre (3) dygn.

Trygghetskameror är placerade vid alla entréer in till hubben och är till för att bevaka dessa ingångar så att inte obehöriga tar sig in och nyttjar de gemensamma ytorna. Kamerorna spelar endast in bildmaterial och har inte ljudupptagning. Om det skulle finnas behov att titta på inspelningarna, vänligen kontakta kundtjänst på community@colive.se.

Digital tillsyn aktiveras vid händelser och ska endast användas när brott eller försök till brott har inträffat. Vår samarbetspartner heter Dafo Security och kamerasystemet AXIS Companion. Överföring av videoinspelning från kamera till användargränssnittet är mycket säker. Systemet möjliggör ingen avläsningsmöjlighet för obehöriga. Materialet sparas i en cloud-tjänst och raderas sedan per automatik efter tre (3) dygn.