underhåll & slitage

COLIVE ansvarar för normalt slitage på möbler, inventarier och egendom i delningslägenheterna samt i de gemensamma utrymmena (Hangout, Chillout, Co-working space, Laundry lounge, Lodge, trapphus, etc.). Allmänt slitage kan rapporteras till COLIVE genom att göra en felanmälan, så hanteras ärendet av hosten i din hubb.

Om något går sönder på grund av oaktsamhet ersätts detta emellertid inte av COLIVE utan medför betalningsansvar. Du ansvarar för eventuella skador, försvinnanden eller liknande som uppstår på grund av onormalt slitage såsom:

  • Bestående fläckar
  • Om något går sönder
  • Hål i golv eller väggar

Du är också ansvarig för vänner, familjemedlemmar och andra som besöker dig. Om du vill läsa mer om detta kan du hitta information i ditt kontrakt.

Årsvis kommer COLIVE att inventera möbler, apparater och köksutrustning i lägenheterna för att se om något behöver ersättas eller fyllas på.