hero-2
Vanliga frågor / Utdrag ur belastningsregistret
Vi vill säkerställa att alla känner sig trygga på COLIVE. Både för din egen och för dina roomies skull ber vi därför alla skicka in ett utdrag ur belastningsregistret.