vad är en varning & vad innebär det att få en?

Vi lever efter mantrat ”Dare to be kind”. Detta inkluderar att följa reglerna i hyreskontraktet och reglerna i COLIVEs uppförandekod som du har skrivit under innan du flyttade in. Dessa två dokument anger vilka rättigheter och skyldigheter du har som hyresgäst. Så läs dem noggrant.

Vi vet att de flesta av våra hyresgäster sköter sig utmärkt och att sunt förnuft räcker långt, men tyvärr lever vi i ett samhälle där vissa människor inte följer uppsatta regler.

I de fall det föreligger att en hyresgäst brutit mot hyreskontraktet och/eller uppförandekoden och det finns bevis som styrker detta kan COLIVE agera genom att säga upp en hyresgäst. Men vi kan inte säga upp och begära att en hyresgäst flyttar ut utan bevis via vittnen eller andra bevis om att en hyresgäst brutit mot hyreskontraktet.

COLIVE kontrolleras av svensk lag. Det innebär att ett hyresavtal kan och kommer att sägas upp om en hyresgäst missköter sig. Men det finns också regler som är tvingande och skyddande för hyresgästen, som har rätt att stanna så länge en besittningsbrytande grund inte kan styrkas.

Enstaka händelser som misshandel eller förseelser mot andra boende i huset kan leda till att hyresavtalet inte förlängs då detta är tydliga exempel på besittningsbrytande grunder. I dessa fall behöver dock COLIVE som hyresvärd kunna bevisa det som är påstått. 

För att kunna följa upp handlingar som kan drabba hyresgäster och anläggningen som sådan kommer en varning att skickas ut till den som bryter mot dessa regler. De varningarna kommer att registreras hos socialtjänsten, enligt hyreslagen.

Kom ihåg att om COLIVE ska kunna dela ut varningar så behöver vi bevis på när regler överträds. Så snälla hjälp oss och hjälp varandra att skydda communityt.

Att dela ut varningar är självklart inget COLIVE vill, men ibland är det nödvändigt för alla hyresgästers säkerhet och välbefinnande.

Tänk på att en varning kan ligga till grund för att du kan förlora ditt hyreskontrakt, eftersom att det då rör sig om ett avtalsbrott. Så var snälla, och ta hand om varandra och hubben!