Varför höjs månadsavgiften årligen?

Månadsavgiften höjs varje år i januari. Det görs eftersom vi har inflation (ökning av den allmänna prisnivån) i samhället, och vi behöver följa denna för att kunna fortsätta leverera samma nivå av service till våra colivers som tidigare. Den årliga höjningen handlar alltså om att anpassa månadsavgiften till de kostnadsökningar som sker i samhället.

Det är Riksbanken som ansvarar för att kontrollera inflationen i Sverige. Priserna brukar stiga lite varje år, ungefär 2%. Om du tycker att detta är intressant och vill läsa mer kring inflation hänvisar vi till Riksbankens hemsida.