Tre co-livers sitter i soffan och pratar.
Press / Kommentar till medieuppgifter 2022.04.26

En mediatidning rapporterade på tisdagen om Colives pilotprojekt Parkstråket i Haninge. Rapporteringen är fram för allt fokuserad på hyresnivåerna, upplevda problem på plats, samt bolagets sätt att sköta kommunikationen. Mellan raderna framskymtar även en kritik om den grundläggande ansvarsfrågan, dvs att alla hyresgäster måste ta kollektivt ansvar för de gemensamma lokalerna.


Så här beräknas månadsavgiften

Den kraftigaste kritiken gäller de hyresnivåer som gäller i Parkstråket. Med stöd av en uträkning gjord av Hyresgästföreningen påstås bland annat att hyresgästerna betalar 6000 SEK/månad för ett rum på mellan 6 och 7 kvm.

Colive vänder sig mot den uträkningen och finner den orimlig. Colives boendelösning bygger på att maximera de gemensamma ytorna, medan den helt privata delen begränsas. Det bakomliggande syftet med denna konstruktion är helt enkelt att få minimera kostnaden för den enskilde.

Rent praktiskt innebär det att hyresgästen, utöver det egna rummet, förfogar över ett vardagsrum samt kök och matplats. Genom att kvadratmeterkostnaden för de gemensamma delarna fördelas över fler boende kan kostnaden för den enskilde helt enkelt hållas nere.

I Parkstråket är den egna lägenhetens vardagsrumsdel dessutom kompletterad med en loungedel för samtliga boenden där man kan underhålla större sällskap, umgås med grannarna i hela huset, eller bara koppla av.

Det innebär att En plats på Parkstråket i enkelrum kostar totalt mellan 6 995 – 7 595 SEK och då ingår delade ytor i två dimensioner (den egna lägenhetens vardagsrum, kök och matplats samt den så kallade loungedelen).

Vad som inte framgår tydligt av rapporteringen är att månadsavgiften även täcker en rad kringtjänster och funktioner:

 • Veckovis yt-städning av gemensamma ytor
 • Städning av gemensamma lounge-ytor löpande
 • Wi-Fi
 • El, värme & vatten
 • Semi-möblerat privat rum inkl. säng & förvaring
 • Fullt möblerade delningsytor
 • Sonos-högtalare & smart-TV
 • Fullt utrustat kök inkl. diskmaskin & köksmaskiner
 • Lodge – möjlighet att hyra en övernattningslägenhet för gäster
 • Community host på plats under kontorstid
 • Digital mötesplattform i Slack
 • COLIVE faciliterar förutsättningar för att communityt tillsammans kan skapa god gemenskap  

Sammantaget konstaterar Colive hyresnivåerna för nyproduktion per kvadratmeter ligger i linje med marknaden i övrigt även om produkten inte är helt jämförbar med en traditionell hyresrätt.

 

Vi ska bli bättre på hyresgästkommunikationen

I artikeln kritiseras även bolagets sätt att kommunicera med de boende. Detta är något som Colive beklagar. Kommunikationen som rörde krav på ersättning för störningsjourens besök – som beskrivs i tidningen - var inte lyckad vilket Colive tagit till sig.

Det här var också anledningen att bolaget redan för en tid sedan tog en rad initiativ för att hamna mer rätt. Utöver att vidareutveckla det ambassadörsprogram som initierades i samband med invigningen av Parkstråket 2020 kommer en ny hyresgästundersökning genomföras för att bättre förstå vilken del av kommunikationen som inte uppges nå målet. Det digitala skyltsystemet har dessutom kompletterats.

Den textbaserade kommunikationen har även kompletterats med olika informationsfilmer för att ytterligare hyvla ner de möjliga trösklar som finns för den enskilde hyresgästen att ta till sig informationen.

Men det är också uppenbart att Colives lärandesystem måste bli bättre på att tidigare fånga upp saker som riskerar att försämra upplevelsen för våra hyresgäster.

 

Kritik mot standarden, servicenivåer mm

Colive beklagar att hyresgästerna har denna bild av verksamheten. I de undersökningar vi gjort bland de boende, eller ens i den fortlöpande dialogen med hyresgästerna har dessa brister stuckit ut. Icke desto mindre tar vi till oss uppgifterna och ska göra allt för att så att säga räta ut de frågetecken som möjligen kan finnas. 

När det gäller kritik mot den generella standarden är det dock viktigt att understryka att Parkstråket färdigställdes så sent som 2020 och att standarden därmed motsvarar alla moderna krav. Detsamma gäller möblerna i de gemensamma ytorna som köptes in andra halvåret 2020. 

 

Det gemensamma ansvaret en central del av Colive

Även om Parkstråket är en pilotsatsning ställer vi oss dock mer frågande till kritiken som gäller den enskilda hyresgästens ansvar för de gemensamma ytorna. En nyckelkomponent för att passa som hyresgäst hos Colive (eller i vilket kollektivboende som helst), är onekligen att man förstår det egna ansvaret för den gemensamma trevnadens skull. Det här är med andra ord en punkt som Colive vare sig vill, eller kan förändra. Tvärtom är det något av grunden för hela satsningen och en förutsättning för att ytterligare kunna utveckla konceptet.

Med facit i hand kan vi dock konstatera att vi möjligen varit lite hemmablinda. Givet hur bostadssituationen ser ut för yngre i stockholmsregionen finns det säkert individer som anmält sig till Colive primärt för att få tak över huvudet och inte för att vara en del av en kollektiv boendeform. Det kan i sin tur ha påverkat den långsiktiga upplevelsen av boendet vilket vi självfallet beklagar.

Därför är det uppenbart att vi måste bli ännu bättre på att försäkra oss om att framtida hyresgäster verkligen förstår vad det ansvaret innebär. Glädjande nog har vi dock redan kommit en bit på vägen för att bli ännu tydligare på den punkten. Sedan ett drygt halvår tillbaka har vi exempelvis infört ett onboardingmöte där alla som står i begrepp att flytta in hos oss deltar i ett digitalt möte där man bland annat får träffa sina blivande grannar men också diskuterar  vad som är bra att tänka på när man flyttar in den kollektiva boendeformen för att det ska bli så bra som möjligt för alla. Detta är alltså ett komplement till det omfattande frågeformulär som alla som anmält sitt intresse måste besvara.

I takt med att boendeformen blir mer och mer etablerad hoppas vi dock att just detta problem ska kunna minskas.

 

Har du frågor om Colives verksamhet, vänligen kontakta:
Katarina Liljestam-Beyer - Co-Founder & CEO
katarina@colive.se
+4670 753 04 20

Har du mediaförfrågningar, vänligen kontakta vår PR-byrå:
Sara Persson 
+4673 806 00 28