Tre co-livers sitter i soffan och pratar.
Press / BOVERKET STÖTTAR COLIVE I ARBETET MED FRAMTIDENS BOSTÄDER

Boverket har beviljat COLIVE stöd för innovativt och hållbart bostadsbyggande. Stödbeloppet på mer än 4 miljoner kronor går till bolagets projekt med att utveckla ”COLIVE ENABLER” en mjukvaruplattform som bland annat ger stöd för utformning och design av delningslägenheter med hjälp av AI-teknik.

Framtidens boende kommer i takt med urbaniseringen kräva smartare lösningar med yt-effektiva bostadsformer för att resurserna ska räcka till och för att det ska finnas bra bostäder för alla. Delningslägenheter, så kallad ”co-living” är ett exempel på en sådan ny bostadsform. Stockholmsbaserade COLIVE planerar att storskaligt etablera 1000-tals bostäder i nyproducerade moderna delningslägenheter i svenska storstadsområden.

Det saknas idag underlag för hur delningslägenheter i Sverige bör utformas på bästa sätt. Nya aspekter behöver beaktas för att bostadsbranschen effektivt ska kunna bygga för fler människor på mindre yta, men även för att säkerställa hög livskvalitet och att sociala relationer främjas samt att miljöpåverkan minskas jämfört med konventionella bostäder. Projektet som Boverket stöttar kommer att generera information och underlag för hur delningslägenheter bör utformas.

- Vi är glada över att vi har fått stödet från Boverket och uppskattar att myndigheten ligger i framkant och är med och utforskar och utvecklar en av Sveriges framtida bostadsformer, säger Jonas Häggqvist, VD och medgrundare till COLIVE.