hero-2
Press / CO-WORKINGVETERANER INVESTERAR I CO-LIVING

Stockholmsbaserade COLIVE vill lösa bostadsbristen för unga vuxna med hjälp av co-living. Nu tar COLIVE in 7.6 MSEK genom en nyemission i bolagets första externa finansieringsrunda. Bakom investeringen står en grupp entreprenörer och affärsänglar med lång erfarenhet från fastighetsbranschen såväl som från det numera väletablerade affärsområdet co-working. Tidigare i år erhölls även ett bidrag från Boverket om 4.3 MSEK som stöd för bolagets projekt för innovativt och hållbart bostadsbyggande.

I takt med urbaniseringen kommer framtidens boende kräva smartare lösningar med yt-effektiva bostadsformer för att resurserna ska räcka till och för att det ska finnas bra bostäder för alla. Delningslägenheter, så kallad ”co-living”, är ett exempel på en sådan ny bostadsform. COLIVE planerar att storskaligt etablera 1 000-tals bostäder för unga vuxna i nyproducerade moderna delningslägenheter i svenska storstadsområden. Bolaget är dels operatör av co-livingprojekt men erbjuder även en digital plattform till alla fastighetsägare och operatörer som vill etablera sig inom denna internationellt snabbväxande bostadsform.

Bland investerarna hittar vi bland annat pionjärerna bakom co-working i Sverige, Lars Rydén och Göran Garberg som framgångsrikt etablerade United Spaces.

- Det känns både roligt och viktigt att få vara med på resan tillsammans med COLIVE. Bolaget kommer att vara en viktig pusselbit för att lösa bostadsbristen för unga vuxna i Sverige. Dessutom har den digitala plattformen internationell potential som ”operativsystem för co-living”. Co-livingfenomenet har enorm potential, och det kommer bli minst lika stort som co-working, säger Lars Rydén.

- Det har varit väldigt stort intresse från investerare under vår kapitalanskaffningsprocess och vi är jätteglada att vi haft förmånen att välja investerare som verkligen ser potentialen i både samhällsnytta och affär. Vi ser med tillförsikt fram emot att skriva nästa kapitel i COLIVEs historia, säger Katarina Liljestam Beyer, COO och medgrundare.

Övriga investerare är bland andra fastighetsaktören PAKTA samt Kurt Håkansson, industriell rådgivare för bland annat EQT. Utöver den nya ägargruppen ägs bolaget av grundarna Jonas Häggqvist och Katarina Liljestam Beyer samt bolagets CTO Victoria Pometsko.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Katarina Liljestam Beyer, COO och grundare
Tfn: +46 70 753 04 20

Jonas Häggqvist, CEO och grundare
Tfn: +46 70 53 170 17