Tre co-livers sitter i soffan och pratar.
Press / COLIVE och Birger Bostad möjliggör delningsbostäder i Flemingsberg

Nu är det klart - COLIVE och Birger Bostad tecknar avtal om att möjliggöra uppförande av nya delningsbostäder, även kallat colivingbostäder, för unga vuxna i Flemingsberg. Det blir de första delningsbostäderna i Huddinge kommun och ambitionen är att möjliggöra ca 150 bostadstillfällen fördelat på 15 delningslägenheter med första inflytt under 2025.

Huddinge Kommun utlyste under 2020 en markanvisningstävling på Hälsovägen i Flemingsberg där de efterfrågade lösningar med hög innovationsgrad, SHH Bostad (numera Birger Bostad) vann uppdraget genom sitt inlämnade förslag med delningsbostäder tillsammans med COLIVE.

Projektet ligger vid Karolinska Universitetssjukhuset och Södertörns Högskola och inom området för Flemingsbergs station som just nu genomgår en stor omvandling. Bland annat planeras den nya spårvägen från Skärholmen att dras hit samtidigt som Hälsovägen planeras bli en innehållsrik stadsgata som bidrar till livet mellan husen.

- Vi är väldigt glada över att få etablera oss i Flemingsberg tillsammans med Birger Bostad. Att bo tillsammans i så kallad coliving, är på stark frammarsch både i Sverige och internationellt. Företeelsen drivs av den yngre generationens efterfrågan på mer urbana och sociala bostadsformer till rimliga priser i kombination med målgruppens höga medvetenhet och förväntningar kring hållbarhet, säger Katarina Liljestam-Beyer, vd och medgrundare, COLIVE.

Innan hyresgästerna erbjuds bostad genomför de en Roomie-matchning via en unik matchningstjänst och svarar på ett antal frågor för att sedan utifrån svaren matchas med sina nya roomies – allt för att öka trivseln. Hyresgästerna får sitt eget privata rum med egen toalett och dusch men delar på sociala umgängesytor och kök samt en stor uteplats, gemensamma balkonger och aktivitetsrum. I månadsavgiften ingår bland annat hemförsäkring, internet, städning av gemensamma ytor samt möbler.

Birger Bostad är en rikstäckande bostadsutvecklare med en tydlig ambition att bygga långsiktigt och behovsanpassat för trygghet, kvalitet och trivsel. Parallellt med COLIVEs colivingdel, pågår även planeringen för nya hyresrätter och bostadsrätter i samma projekt. Birger Bostad är sedan 2021 ett helägt dotterbolag till fastighetsbolaget Fabege.

- Vi är glada över att nu ta nästa steg för att möjliggöra delningsbostäder i Flemingsberg tillsammans med COLIVE. Vi ser med spänning fram emot att få bidra med innovativa boendelösningar för unga vuxna i ett av Sveriges största stadsutvecklingsprojekt, säger Fredrik Alvarsson, vd på Birger Bostad.

Nästa steg i processen är att ansökan om bygglov, vilket parterna gemensamt samarbetar kring i dialog med Huddinge kommun.

Sedan tidigare erbjuder COLIVE bostäder på flera andra platser i Stockholms län och öppnade under hösten 2022 sin första coliving-hubb i Göteborg. Andra kommuner där boendetrenden också slår upp portarna framöver är Järfälla och Lund.