Tre co-livers sitter i soffan och pratar.
Press / Fastighetsaktörerna till Boverket i öppet brev: “Bostadssituationen för unga är ohållbar – vi kräver förändring”

Bostadssituationen för unga är ohållbar och dagens regelverk måste förändras för att fler bostäder ska kunna byggas. Det menar flera fastighetsaktörer som skickat ett öppet brev till Boverkets generaldirektör Anders Sjelvgren.

Aktörerna vill se förändrade regelverk som ser till funktion snarare än detaljstyrning när det kommer till tillämpning av plan- och bygglagen. De menar att det runt om i landet finns politiker och tjänstemän som vill men inte vågar fatta beslut om bygglov på grund av Boverkets trubbiga och detaljerade riktlinjer.

Tidigare har avvägningar gjorts i regelverket för att möjliggöra billigare bostäder åt studenter med fortsatt hög standard. Trots likheten mellan delningsboenden för unga och studentbostäder finns flera regellättnader som är tillåtna för studentbostäder men som nekas när det kommer till delningsboenden. Genom att införa skrivelser som erkänner delningsbostäder som boendeform och möjliggör för fler funktioner att vara gemensamma i en delningsbostad så kan bostadsformen nå sin fulla potential i Sverige.

Initiativtagare till det öppna brevet är Katarina Liljestam Beyer som är grundare och vd på delningsbostadsföretaget Colive AB.

- Vi måste sätta ner foten och markera för att få till en förändring och det fort. Trots konsensus om att det råder bostadsbrist i Sverige kan vi inte med dagens riktlinjer från Boverket få bygga delningsboenden till unga i den takt vi vill. Boverket pratar om att en förändring av riktlinjer kan vara möjlig om 4 år, det är på tok för lång tid. Vi är redan igång och tänker fortsätta bidra med socialt hållbara delningsbostäder för unga vuxna i hela landet, säger Katarina Liljestam Beyer.

Boverket är myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende i Sverige. De arbetar bland annat med att ta fram föreskrifter och vägledningar för tillämpning av plan- och bygglagen vilka kommunerna sedan förhåller sig till i sina beslut om bygglov.

En med erfarenheter av problematiken är Wallenstams vice vd tillika regionchef för Wallenstam i Stockholm och Uppsala Mathias Aronsson:

- Även om ett mer omfattande arbete pågår hos Boverket måste små beprövade justeringar kunna övervägas, för att möjliggöra för innovativa bostadsformer redan nu. Det finns många bra exempel på hur bostadsmarknaden för unga kan bli bättre där man ser till funktion snarare än detaljerade riktlinjer, säger Mathias Aronsson.

Brevet undertecknas av:

Katarina Liljestam Beyer, Grundare och VD, Colive AB
Hans Wallenstam, VD, Wallenstam AB
Cecilia Fasth, VD, Stena Fastigheter
Ulf Otendal, Certifierad Sakkunnig i Tillgänglighet, Novatil AB
Mark Nickolaj Frederiksen, Partner/VD, NRE Sweden AB
Anna Broman, Bostadspolitisk expert, Byggföretagen