Tre co-livers sitter i soffan och pratar.
Press / Fastighetsbolag vill stärka coliving som bostadsform – bildar intresseorganisationen Svenska Colivingförbundet

Nu lanseras Svenska Colivingförbundet, en intresseorganisation för coliving som bostadsform. Genom initiativet vill organisationen öka kunskapen om och förståelsen för coliving och dess betydelse för en bättre fungerande bostadsmarknad. Första uppgiften blir att få till ett hållbart regelverk för bostadsformen som ger trygghet för boende och förutsättningar för seriösa, långsiktiga aktörer.

- Svenska Colivingförbundet ska representera seriösa, långsiktiga aktörer inom coliving, som vill ta ansvar och ha schysta regler för en hållbar bostadsform, säger Svenska Colivingförbundets ordförande Katarina Liljestam Beyer.

  Det finns en växande efterfrågan av hållbara bostäder som ger människor ett tryggt och socialt boende utan att kostnaderna är alltför höga. Fenomenet med coliving, eller delningsboende som det också kallas, har de senaste åren vuxit i Sverige och är redan en etablerad bostadsform i stora delar av världen.

  - Sverige behöver en mångfald av hållbara bostadsformer som på ett klimatsmart sätt täcker behoven i livets olika skeenden. Nya bostadsformer behöver få plats på marknaden under ordnade former. Utan tydliga regelverk finns risk att oseriösa aktörer utnyttjar situationen, säger Jonas Hansson, VD Helsingborgshem.

   I samband med lanseringen har Svenska Colivingförbundet skickat en inbjudan till möte med bostadsminister Andreas Carlson för att föra dialog om bostadsformen och nödvändiga regeljusteringar.

   - Vi ser fram emot att föra dialog med riksdag, regering och inte minst bostadsminister Andreas Carlson som vi hoppas mycket på. Vi ser fram emot att träffa honom, säger Katarina Liljestam Beyer.

    Om coliving

    Begreppet coliving (delningsboende) dök upp i Kalifornien kring millennieskiftet då många unga sökte sig till Silicon Valley och områdets många techföretag. Bostadsbristen gjorde det populärt att dela bostad, ett koncept som visade sig vara både smart och socialt. Delningsboenden kan skilja sig åt men innehåller generellt privata och gemensamma ytor med exempelvis egna rum och delade vardagsrum med mera. Med delningsboende följer ett flertal hållbarhetsfördelar såsom mindre klimatavtryck vid yteffektivt utnyttjande och sociala aspekter kopplat till gemenskap och umgänge med andra boende.

    Om Svenska Colivingförbundet

    Svenska Colivingförbundet är ett förbund för de som är intresserade av och eller är yrkesmässigt verksamma inom coliving och delningsboenden. Förbundets uppgift är att stödja och främja en positiv utveckling inom coliving och olika former av delningsboenden. Förbundet ska vara en samlande röst och språkrör för den seriösa colivingbranschen.

    Medlemmar

    • COLIVE
    • Heba
    • Akademiska Hus
    • Helsingborgshem
    • Uppsalahem

    För mer information

    Katarina Liljestam-Beyer, ordförande Svenska Colivingförbundet

    070 753 04 20

    katarina@colivingforbundet.se

    www.colivingforbundet.se