Tre co-livers sitter i soffan och pratar.
Press / Hyresnämnden ger grönt ljus för blockuthyrning av COLIVE:s delningsbostäder

Hyresnämnden i Stockholm godkänner COLIVE:s ansökan om blockuthyrning av bolagets delningsbostäder i Flemingsberg. Som skäl anges bland annat att COLIVE har ett betydande behov av blockhyresformen utöver rent uthyrningsintresse och att bolagets verksamhet i alla delar är seriös. Beslutet innebär bättre regulatoriska förutsättningar för COLIVE och för delningsbostäder i Sverige.

Bakgrunden till Hyresnämnden i Stockholms beslut är tre domar från Svea hovrätt under 2022 där ansökningar om blockhyresavtal har avslagits. Hovrätten menade att det bör föreligga ett större behov av blockuthyrning än ett rent uthyrningsintresse för blockhyresgästen. Det gav upphov till en diskussion om att möjligheterna till blockhyra starkt begränsades av domarna med implikationer för bland annat personalbostäder.

COLIVE erbjuder idag delningsbostäder runtom i landet vilket är en uppskattad bostadsform med stort fokus på bland annat gemenskap och social samvaro. Tillsammans med fastighetsbolaget Birger Bostad vann COLIVE en markanvisning i Flemingsberg (Huddinge kommun) med ett förslag på delningsbostäder om cirka 150 bostadstillfällen. Bolagen gjorde därför en gemensam ansökan till Hyresnämnden i Stockholm om blockuthyrning av bostäderna och dispens från bindande bestämmelser i hyreslagen. Hyresnämnden har nu godkänt ansökan och det mellan parterna överenskomna Blockhyresavtalet. I beslutet skriver nämnden bland annat att delningsbostäder är en ny och innovativ bostadsform i Sverige som redan är etablerad utomlands. Vidare skriver man att COLIVE:s verksamhet bedöms som seriös i alla delar.

“Att Hyresnämnden godkänner vår ansökan är viktigt både för COLIVE som aktör inom delningsbostäder, men även för Sveriges kommuner som nu får större juridisk förutsägbarhet när man vill utveckla områden med blandade bostadsformer. Intresset för delningsbostäder är stort bland bostadssökande, fastighetsbolag och företag som exempelvis rekryterar internationella talanger. Beslutet från Hyresnämnden visar att bostadsinnovationen delningsbostäder är en vedertagen bostadsform som fortsatt bör godkännas inom ramen för blockuthyrning”, säger Katarina Liljestam-Beyer, VD och medgrundare, COLIVE.

Enligt hyresnämnden är den samlade slutsatsen, att det finns ett seriöst behov för parterna att använda sig av den överenskomna blockhyresformen. Blockhyresgästen anses ha ett betydande behov av att få tillgång till bostäder genom just blockförhyrning, och har därmed ett särskilt intresse utöver ett rent uthyrningsintresse.