Tre co-livers sitter i soffan och pratar.
Press / Kommentar till medieuppgifter

Media rapporterade på onsdagen om Colives pilotprojekt Parkstråket. Fokus för rapporteringen låg på hyresnivåerna, bostadsstandarden och en kritik om den grundläggande ansvarsfrågan, dvs att alla hyresgäster måste ta kollektivt ansvar för de gemensamma lokalerna.

Grundtonen i rapporteringen var utan tvekan kritisk vilket vi har en viss förståelse för. Colive är en ny lösning och missförstånden och myterna om hur vår vision ser ut är många och det är självklart en läxa för oss. Vi måste helt enkelt arbeta ännu hårdare för att tydliggöra vad vi vill åstadkomma och vilken roll vi tror att Colive långsiktigt kan spela på den svenska bostadsmarknaden

Men med det sagt insmög sig tyvärr en rad felaktigheter i rapporteringen som vi nu kontaktat journalisten om:

Kameraövervakning

Naturligtvis filmas inte något vardagsrum. Det är entréer mot gata och innergård, samt entré till gemensam lobby i bottenplan som har trygghetskameror. Det är i samtliga fall endast dörren som filmas vid rörelseaktivering. Inget annat.

Angående brandceller

Delningslägenheterna är anpassade för delat boende enligt gängse myndighetskrav och följer Verksamhetsklass 3B (och inte 3A som en traditionell lägenhet följer)

Ventilation och värme fungerar som det ska enligt alla konstens regler. En ventilations-/värmekontroll har utförts av tredje part senast i veckan, utan anmärkningar.

Omflyttning

Vi har en omflyttning liknande studentbostäder, vilket är naturligt då vi riktar oss till en rörlig målgrupp. Vi har dessutom en uppföljning om anledning till utflytt. Vanligaste anledningarna är: HG flyttar till annan ort, HG skulle bo i staden en kortare tid (termin eller läsår) eller att HG flyttar ihop med en partner.

Övrigt innehåll i artikeln är likvärdigt tidigare artikel som publicerats och som besvarades mer ytterligare info i våras.

Övrigt att notera

Tidigare i våras genomfördes en kundundersökning med våra hyresgäster. Utfallet i denna blev mycket positivt och vi kan utifrån detta avläsa att åtminstone 90% av våra hyresgäster är mycket nöjda med det vi gör.

Så här beräknas månadsavgiften

Colive vänder sig även mot Hyresgästföreningens uträkning av hyresnivåer och finner den orealistisk. Colives boendelösning bygger på att maximera de gemensamma ytorna, medan den helt privata delen begränsas. Det bakomliggande syftet med denna konstruktion är helt enkelt att få minimera kostnaden för den enskilde.

Rent praktiskt innebär det att hyresgästen, utöver det egna rummet, förfogar över ett vardagsrum samt kök och matplats. Genom att kvadratmeterkostnaden för de gemensamma delarna fördelas över fler boende kan kostnaden för den enskilde helt enkelt hållas nere.

I Parkstråket är den egna lägenhetens vardagsrumsdel dessutom kompletterad med en loungedel för samtliga boenden där man kan underhålla större sällskap.

Sammantaget konstaterar Colive hyresnivåerna för nyproduktion per kvadratmeter ligger i linje med marknaden i övrigt även om produkten inte är helt jämförbar med en traditionell hyresrätt.

Månadsavgiften består av:

  • Privat rum
  • Del av delningsytor i lägenheten
  • Del av delningsytor i övriga fastigheten
  • Serviceavgift

Vid medieförfrågningar om Colives verksamhet, vänligen kontakta:

Sara Persson på 073-806 00 28