Tre co-livers sitter i soffan och pratar.

CODE OF CONDUCT

ATT VARA BOSTADSGÄST HOS COLIVE

COLIVE är partipolitiskt och religiöst obundet. COLIVEs delningslägenheter ska präglas av öppenhet och tolerans samt vara en attraktiv mötesplats och bostad fri från diskriminering. COLIVE välkomnar alla bostadsgäster oavsett kön, könsöverskridande identitet, etnicitet, religion, funktionsvariation och sexuell läggning. Du behöver dock vara 20 år eller äldre för att kunna bli bostadsgäst och flytta in i COLIVEs delningslägenheter.

REGLER FÖR DIG SOM ÄR BOSTADSGÄST HOS COLIVE

Det är bostadsgästerna som gör COLIVEs delningslägenheter till en trevlig plats att bo och leva på.

Genom undertecknande av Avtalet accepterar du COLIVEs regler och förbinder dig att följa de regler som anges i Avtalet och eventuella av COLIVE senare meddelade regler under hela avtalsförhållandet.

HÄNSYN TILL ANDRA I DELNINGSLÄGENHETER

En delningslägenhet består till stor del av gemensamma ytor och bygger i hög grad på att bostadsgästerna fungerar väl tillsammans. Mot bakgrund av COLIVEs bostadserbjudande som innebär att flera vuxna bor gemensamt i en lägenhet, är det av särskild vikt att samtliga bostadsgäster uppför sig i delningslägenheterna samt tar hänsyn till varandra.

VERKA FÖR EN TRYGG OCH POSITIV MILJÖ

COLIVE värderar mångfald och verkar för att alla ska känna sig välkomna att delta i och bidra till COLIVEs koncept för delningslägenheter. Alla som bor och verkar i COLIVEs delningslägenheter ska därför bemötas med respekt. Var snäll och trevlig mot andra bostadsgäster och personal.

Tänk på vilket språk eller vilka bilder du använder. Använd inte språk eller bilder som kan uppfattas som kränkande eller stötande av andra. Vi accepterar inte någon form av ofredande, mobbing eller andra trakasserier.

VERKA FÖR EN TRIVSAM MILJÖ

Ta hänsyn till alla i delningslägenheten. Håll det städat omkring dig och lämna platsen som du fann den.

Hur mycket vi än älskar husdjur så har vi inte möjlighet att ta emot dem.

Vi vill erbjuda våra bostadsgäster ett hälsosamt boende och en rökfri boendemiljö. Därför har vi rökförbud i alla COLIVEs hubbar.

DEMOKRATI OCH DELAKTIGHET

Alla bostadsgästers röst har lika värde. Delaktighet innebär att alla bostadsgäster som är bosatta i en delningslägenhet får vara med och bestämma och ta ansvar för sin delade lägenhet.

Demokrati och delaktighet ska utövas jämställt och oavsett bakgrund.

ETIK OCH MORAL

Som bostadsgäst ska du hålla dig inom ramarna för överenskommelser och inneha en god etik och moral.

Aktiviteter eller delaktighet i handlingar som skapar otrygghet, våld, mobbning, trakasserier, rasism, droger eller annan kriminell verksamhet i COLIVEs delningslägenheter är inte acceptabelt.

ALLAS LIKA RÄTTIGHETER

För att få möjlighet att bo i COLIVEs delningslägenheter krävs att du respekterar alla bostadsgäster oavsett kön, könsöverskridande identitet, etnicitet, religion, funktionsvariation och sexuell läggning.

ANSVAR

Det är inte tillåtet att använda COLIVEs infrastruktur eller Wi-Fi för olagliga ändamål. Tänk på att nerladdning av upphovsrättsligt skyddat material är olagligt om du inte har upphovsmannens tillstånd.